Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.spiritueelcafeheerlen.com (de ‘Website’) en bepalen uitsluitend de rechtsverhouding tussen Spiritueel Café Heerlen en U. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle events, workshops, of sessies die door Spiritueel Café Heerlen, dan wel middels tussenkomst van Spiritueel Café Heerlen, worden georganiseerd. 

 

ARTIKEL 2 - SPIRITUEEL CAFÉ HEERLEN
2.1. Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Spiritueel Café Heerlen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op, of via de site ter beschikking gestelde informatie, inclusief maar niet beperkt tot het beeldmateriaal.
2.2 De geboden healingssessies en - events zijn niet bedoeld als vervanging van advies van een arts. Gebruikmaking van healings berust altijd op eigen keuze. In geval van gezondheidsklachten gaan wij er altijd van uit dat u bekend bent met de reguliere behandeladviezen van een arts. Wij zijn niet verantwoordelijk wat er tijdens een healings of sessies plaats vindt.

 

ARTIKEL 3 – INFORMATIE VAN SPIRITUEEL CAFÉ HEERLEN OP DE WEBSITE
3.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Spiritueel Café Heerlen.

 

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1 De informatie op de Website is slechts aan te duiden als algemene informatie. Elke gast of spreker die het Spiritueel Café Heerlen bezoekt , of zich inschrijft voor een workshop of sessie, wordt geacht kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.  

 

ARTIKEL 5- AANSPRAKELIJKHEID –
5.1 Spiritueel Café Heerlen doet geen toezeggingen of maakt geen beloftes ten aanzien van te behalen resultaten door deelname aan een door Spiritueel Café Heerlen georganiseerd evenement, workshop, of sessie. Deelnemer participeert op eigen verantwoordelijkheid. Spiritueel Café Heerlen accepteert geen aansprakelijkheid voor letselschade die een deelnemer mocht opgelopen tijdens een door Spiritueel Café Heerlen georganiseerd evenement, workshop of privé sessie. Spiritueel Café Heerlen sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit indien een deelnemer als gevolg van welke oorzaak dan ook struikelt, onwel wordt, gewond raakt, dan wel komt te overlijden. 
 

ARTIKEL 6 – KLACHTEN
6.1 Het is de missie van Spiritueel Café Heerlen om op transparante en integere wijze mensen bij elkaar te brengen en een aanzet tot het grote ontwaken te geven. Wij zetten ons in voor het hoogste goed van allen en streven ernaar om kwaliteit te waarborgen. Onze inzet is belangeloos en berust op een gevoel van missie.  
6.2 Spiritueel Café Heerlen stelt zich op het standpunt dat klachten en feedback altijd serieus genomen worden genomen.
6.3 Indien een deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen zou hebben ten aanzien van een door Spiritueel Café Heerlen georganiseerd evenement of sessie, dan kan men zich hieromtrent per email richten tot Spiritueel Café Heerlen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 

ARTIKEL 7 – RECHTS- EN FORUMKEUZE
7.1 Op het gebruik van deze Website, of een door Spiritueel Café Heerlen georganiseerd evenement verband houdende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.