Intentie Spiritueel Cafe Heerlen 

Het is de intentie van het Spiritueel Café Heerlen om bruggen te slaan, te informeren, en mensen te verbinden. Via deze website en email houden we geïnteresseerden op de hoogte. Met de nieuwe website: De Goed Nieuwskrant.nl richten we onze blik op het goede in de wereld en dragen we ons steentje bij aan het bewustwordingproces. Met het Angelfonds helpen we mensen in nood, door een steuntje in de rug te geven. Met SCTV bieden we een kanaal waarin je jouw boodschap kunt uitdragen. Het is nu de tijd om te ontwaken en om een betere wereld te creeren.

Met jou erbij staan we samen sterk.

Tot ziens in het Spiritueel Cafe Heerlen.

 

De Goed Nieuwskrant.nl

 

banner degoednieuwskrant.nl

Een frisse nieuwe website voor vreugde en bewustwording. We willen onze aandacht richten op het goede in de wereld en ook bijdragen aan het ontwakingsproces. Powerd by Spiritueel Cafe Heerlen.

www.degoednieuwskrant.nl

 

Spiritueel Café TV (SCTV)

header sctv

Wil je jouw verhaal vertellen, dan is het mogelijk om je op te geven voor een gesprek met Lilian. 
Kijk ook onder de knop: interviews op deze website. De filmpjes worden op You Tube geplaatst. 
 

 

Angelfonds Parkstad:

angelfonds

In onze directe omgeving zijn mensen die onder de armoedegrens leven. Het Angelfonds wil een bijdrage leveren aan momenten van vreugde en verwondering. Wij willen hoop geven door mensen in nood een steuntje in de rug te bieden.  

Help ons te helpen! 

Wij roepen je op om jouw vleugels om je naasten te slaan en te doneren op
rekeningnummer: 49 24 60 078, Spirituele Zaken Limburg te Heerlen, onder vermelding van ‘Angelfonds’.
 

Ook kunt je rechtstreeks doneren in het Angelkistje dat bij elke lezing bij de kassa staat. De opbrengt van de kaartverkoop van Stichting Spiritueel Café Heerlen gaat, na aftrek van de kosten, naar het Angelfonds. 

Jouw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!